08

ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು

"ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಮೌನ ನೀವು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೌನಿಯಾಗುವಿರಿ. ಇದುವೇ ಧ್ಯಾನ. ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಈ ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಿಬಿರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. 

ಪ್ರಾರಂಭ: 17.07.2022  ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಯಿಂದ 10ರ ತನಕ
ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.  
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 
ನೊಂದಾವಣೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 13.07.2022

07

kriya yoga/ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ
(registration Closed)

Learn Kriya 1 to 4 from a Himalayan Guru cleansing all the chakras. Shri Shakthidarshan Kriya Yoga course includes a combination of Raja Yoga, Nada Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga and Pranayama. Session starts from 16th Jun 2022 until July 10th 2022. 

Last Date for Registration is 10th Jun 2022.

06

Shivoham / ಶಿವೋಹಂ
(registration Closed)

A very special course by Poojya Guruji for advanced spiritual aspirants is being conducted online from January 2022. You can now register to this course and take your spiritual journey foward. The aspirants with experience of spiritual practices will be given prefrence.

05

antar yoganidra
(registration Closed)

We would like to introduce a very powerful course known as “ANTHAR YOGANIDRA” . This is meant for those who have already undergone Yoganidra course . This may prolong for nearly 50 sessions. Those who are willing to join, please register online. 

04

yoga shibira online
(registration Closed)

Be connected with your Guru for all Saturday's doing Dhyana, Pranayama and Cosmic Voyage. In addition to this, you can also have your questions answered by Poojya Guruji. To know more or register for the program, please click the button below. 

02

PRARABDA CLEARING ONLINE COURSE
(registration Closed) 

Learn how to clear your prarabda's with simple Himalayan Yogic techniques taught by a Himalayan Master. 

Know More...

01

ONLINE Yoganidra course 
(registration Closed) 

​Learn Yoganidra, an ancient HImalayan technique to explore other realms and dimensions. It is divided in 3 parts;

  1. Healing the Physical Body

  2. Chakra Meditation

  3. Higher Dimension and Astral Travel